Polityka jakości i środowiska

Centrum Usług pralniczych "bluu" Wioleta Fic

Istotnym elementem strategii działalności Centrum Usług pralniczych "bluu" Wioleta Fic jest utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakości oraz Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normami: EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005.

Naszym celem jest satysfakcja naszych Klientów. Jesteśmy przekonani, ze tylko najwyższy standard wykonania, widza i doświadczenie naszych pracowników, wysokiej klasy wyposażenie i stosowane technologie gwarantują naszym odbiorcom bezpieczeństwo i komfort w korzystaniu z efektów naszych usług pralniczych.

W dbałości o dobro Klienta oraz wizerunek nowoczesnej, proekologicznej firmy stawiamy sobie za cel taki sposób prowadzenia działalności, aby rozwój ekonomiczny firmy, był rozwojem zrównoważonym wykazującym dbałość o wpływ na środowisko.

Realizujemy następujące cele strategiczne:

  • Badania tendencji rozwojowych na rynku dla zapewnienia stosowania odpowiednich technologii i uzyskania najwyższego poziomu realizowanych zleceń,
  • Zapewnienie stosowania wyboru i oceny dostawców nowoczesnych technologii pralniczych oraz wyposażenia w celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko oraz spełnienia wymagań jakościowych Klientów,
  • Realizację procesów w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach w celu utrzymania wysokiego poziomu jakości oraz zapobiegania możliwości wystąpienia awarii środowiskowych,
  • Stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,
  • Doskonalenie procesów technologicznych i modernizacje urządzeń zmierzających do zmniejszenia, szkodliwego wpływu na środowisko oraz ciągłego podnoszenia poziomu usług,
  • Spełnianie wymagań prawnych mających zastosowanie w odniesieniu do działalności naszej Organizacji.

Propagujemy i przekazujemy systemowo pracownikom informacje na temat wymagań Klienta, wymagań jakościowych oraz wymagań środowiskowych. W procesy te włączamy również naszych dostawców i partnerów biznesowych.

Odpowiedzialność za spełnianie powyższych celów jest przypisana każdemu pracownikowi oraz Kierownictwu poprzez stanowiskowy podział zadań i kompetencji.

Niniejsza polityka środowiskowa jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników Centrum Usług pralniczych "bluu" Wioleta Fic.

 

Luty 2016
Bluu Textile Service
34-400 Nowy Targ ul. Ceramiczna 10

e-mail: biuro@pralniabluu.pl